Imeachtaí

Níl sa teanga ach cuid dá bhfuil ar tairiscint againn. Cuirimid clár ealaíon agus cultúir den chéad scoth ar fáil chomh maith le gach gné de chultúr traidisiúnta na hÉireann, chomh maith le cultúr ár gcomh-Ghael in Albain, a chur chun cinn. I rith na bliana bíonn sraith coirmeacha ceoil thraidisiúnta agus ceardlanna amhránaíochta, damhsa, ealaíon agus ceardaíochta ar siúl againn in ionaid éagsúla ar fud na cathrach.

Óige

Is é an t-aos óg cuisle ár bpobail. I dtuaisceart Bhéal Feirste tá de phribhléid againn go bhfuil pobal ógra beoga bláfar againn atá paiseanta fána dteanga agus cultúr. Tá faoi Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain an fhuinneamh agus an díogras sin a chothú. Sin an fáth a gcuirimid clár tiomanta imeachtaí ar fáil le tacaíocht a thabhairt do agus forbairt a dhéanamh ar ní hamháin a scileanna teanga ach a bhforbairt phearsanta chomh maith. Is iad an t-aos an todhchaí agus cuirtear luach orthu mar bhaill dár bpobal.

Teanga

Bunaíodh Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain in 1999. Ó bhunaíodh é tá clú an fheabhais tabhaithe aige as teanga, ealaíona agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn ar fud thuaisceart Bhéal Feirste agus níos faide i gcéin. Tá an uileghabhálacht agus an ilchineálacht ag croílár Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain. Léirítear seo inár gclár bliantúil imeachtaí ar a n-áirítear ceol, ceardaíocht, ealaíona óige, filíocht, damhsa agus teanga.